Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Durch einen Index Durch eine Beziehung
Durch einen Primärschlüssel Durch einen Filter
Κωδικός ερώτησης: 12043 27/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie kann man einem Datensatz eine besondere Eigenschaft zuschreiben?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0