Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Der Brief an allen Kunden eines Unternehmens Die Bibliothek eines Ministeriums
Das Telefonbuch Die Kundschaft eines Unternehmens
Κωδικός ερώτησης: 12044 28/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welches der folgenden Szenarien ist KEIN Beispiel einer Datenbank?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0