Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Eine Präsentation mit den Gesamtdaten des Jahresabsatzes Die Universitätsbibliothek
Ein Dokument mit Tabellen Ein Brief, der zur Massensendung an Kunden gedruckt wird
Κωδικός ερώτησης: 12045 29/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welches der folgenden Szenarien ist ein Beispiel einer Datenbank?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0