Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Über einen Bericht Über eine Abfrage
Über eine Tabelle Über ein Formular
Κωδικός ερώτησης: 12046 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie lassen sich Daten exportieren bzw. analysieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0