Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ein Bericht Eine Abfrage
Eine Beziehung Ein Formular
Κωδικός ερώτησης: 12047 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

____________ wird zum Exportieren und Analysieren von Daten benutzt

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0