Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

das Filtern der Datensätze einer Tabelle das Sortieren der Datensätze einer Tabelle
die Suche innerhalb der Datensätze einer Tabelle das Einfügen von neuen Datensätzen auf eine Tabelle
das Verschieben von neuen Datensätzen auf eine Tabelle
Κωδικός ερώτησης: 12051 11/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Durch einen Index wird .... beschleunigt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0