Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die Filter Die Spaltenbreite des Feldes
Die Feldgröße
Κωδικός ερώτησης: 12054 14/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

____________, das Format und der Standardwert gelten als verknüpfte Eigenschaften des Feldes.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0