Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Durch das Sortieren der Tabellen Durch das Verknüpfen der Tabellen
Durch das Filtern der Tabellen Durch das Indizieren der Tabellen
Κωδικός ερώτησης: 12055 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie lassen sich die Duplikaten von Daten in einer Datenbank minimieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0