Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

das Massenlöschen eines Wertes in einem Feld einer Tabelle gelingen das Masseneingeben von gleichen Werten in ein Feld einer Tabelle gelingen
das Sperren eines Wertes in einem Feld einer Tabelle gelingen die Eingabe von eindeutigen Werten in ein Feld einer Tabelle gelingen
Κωδικός ερώτησης: 12057 17/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Durch einen Primärschlüssel kann dem Nutzer einer Datenbank ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0