Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Er schreibt jedem Datensatz eine einzigartige Eigenschaft zu. Zum Speichern aller Datensätzen in einer Tabelle
Zur Auswahl eines Datentyps
Κωδικός ερώτησης: 12058 18/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu dient ein Primärschlüssel?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0