Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Format Datentyp
Index Eingabeformat
Κωδικός ερώτησης: 12059 19/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der Informationstyp, der in einem Feld gespeichert werden kann, wird von der Eigenschaft ... bestimmt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0