Κωδικός ερώτησης: 1206 12/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας σαν πρότυπο με όνομα mytemplate.xlt στον κατάλογο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016