Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

In einer Tabelle In einem Feld
In einer Spalte In einer Zeile
Κωδικός ερώτησης: 12061 21/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In welchem Objekt werden Daten, die mit einem spezifischen Thema verknüpft sind, gespeichert?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0