Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Eine Abfrage Keine dieser Objekte
Einen Bericht Ein Formular
Κωδικός ερώτησης: 12072 8/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Objekte würden Sie benutzen, um ausgewählte Informationen aus einer Tabelle bzw. Abfrage zu drucken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0