Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

zum Druck ausgewählter Informationen zur Eingabe von Informationen
für beides
Κωδικός ερώτησης: 12073 9/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ein Bericht wird ... benutzt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0