Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Über die Schaltfläche 'Datei direkt drucken' der Symbolleiste Standard Über den Befehl 'Seitenansicht' vom Menü 'Datei'
Über den Befehl 'Drucken...' vom Menü 'Datei' Über den Befehl 'Drucklayout' vom Menü 'Ansicht'
Κωδικός ερώτησης: 12074 9/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Auf welche Weise würden Sie alle Datensätze eines Formulars in drei Kopien auf dem Standarddrucker drucken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0