Κωδικός ερώτησης: 1212 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie die Zellen A2:B8 und fügen Sie sie in den Zellbereich A1:B7 des ersten Arbeitsblattes einer neu zu erstellenden Arbeitsmappe ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016