Κωδικός ερώτησης: 1219 17/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού. 
Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.