Κωδικός ερώτησης: 1220 17/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den Zellbereich A1:B10, so dass die Zahlen mit einem 1000er-Trennzeichen und 2 Dezimalstellen in der Standardwährung des Systems (durch die Kategorie Währung) angezeigt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016