Κωδικός ερώτησης: 1221 19/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:E5 και επικολλήστε την στα κελιά G1:Κ5.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:E5 και επικολλήστε την στα κελιά G1:Κ5.