Κωδικός ερώτησης: 1222 19/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Aktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle A1 und deaktivieren Sie den Textumbruch für die Zelle B1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016