Κωδικός ερώτησης: 1222 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε αναδίπλωση κειμένου στο κελί Α1 και απενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου στο κελί Β1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Εφαρμόστε αναδίπλωση κειμένου στο κελί Α1 και απενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου στο κελί Β1.