Κωδικός ερώτησης: 1224 2/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Lassen Sie mithilfe der Funktion WVERWEIS den Vertreter der Firma Della in der Zelle B8 des Arbeitsblattes WVERWEIS anzeigen. Die Vertreter der Firmen sind auf dem Arbeitsblatt Umsatz aufgelistet. Erweitern Sie dann die Funktion bis auf Zelle G8.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016