Κωδικός ερώτησης: 1229 7/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine entsprechende Funktion in die Zelle C3 ein, um das Datum anzuzeigen, wobei als Jahr der Wert der Zelle C2, als Monat der Wert der Zelle B3 und jeweils der erste Tag des Monats zurückgegeben wird. Erweitern Sie diese Funktion in den Zellbereich C3:G14.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016