Κωδικός ερώτησης: 123 2/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στην δεύτερη στήλη τα παρακάτω δεδομένα:

Διάρκεια

70 ώρες

50 ώρες

ανάλογα με το πρόγραμμα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google