Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Σκληρός δίσκος Συσκευή USB flash (φλασάκι)
Κάρτα μνήμης CD-ROM
Κωδικός ερώτησης: 12500 24/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις προτεινόμενες συσκευές έχει την μεγαλύτερη χωρητικότητα;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10