Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

η δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο η αποστολή μηνυμάτων στο διαδίκτυο
η αποστολή MMS σε κινητό τηλέφωνο οι τηλεφωνικές συνομιλίες
Κωδικός ερώτησης: 12519 30/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις προτεινόμενες ενέργειες χαρακτηρίζει ένα podcast (εκπομπή καταπαίτηση);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11