Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Urheberrecht besitzen Das Patent haben
Eine Benutzungslizenz haben Eine Autorisierung haben
Κωδικός ερώτησης: 12520 11/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Um die Berechtigung zu haben, die Wiederveröffentlichung eines Projekts zu verbieten, müssen wir ...

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11