Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

SMS (Short Message Service) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Instant Messaging (IM) Message Security Protocol (MSP)
Κωδικός ερώτησης: 12522 31/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε σύντομα γραπτά μηνύματα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11