Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Das digitale Zertifikat Die digitale Übertragung
Das Digitalmodem
Κωδικός ερώτησης: 12526 12/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wenn wir sicher sein wollen, dass wir eine Datei von einer vertrauenswürdigen Quelle herunterladen, müssen wir Folgendes berücksichtigen ...

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11