Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Eine von böswilligen Menschen verwendete Technik, wenn sie Informationen von Ihnen entweder durch das Senden von E-Mails an Sie oder die Anzeige von Popups beim Browsen im Internet erhalten wollen Ein elektronisches Angelspiel
Die von einem Unternehmen versendete Nachricht, um Sie als Abonnenten zu registrieren Bestimmte Seiten im Internet besuchen, um dort unsere Meinung zu sagen oder andere Meinungen zu kommentieren
Κωδικός ερώτησης: 12527 24/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Phishing ist ...

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11