Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Να ορίσουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σε απόρρητο (private) Να χρησιμοποιούμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου
Να επιτρέπουμε την δημόσια πρόσβαση
Κωδικός ερώτησης: 12537 15/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιούμε κάποια διαδικτυακή κοινότητα καλό είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11