Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

ο ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) Ο παγκόσμιος Ιστός (WWW)
Το διαδίκτυο
Κωδικός ερώτησης: 12540 34/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Υπερσυνδέσεις για την διασύνδεση εγγράφων χρησιμοποιεί...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11