Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Την συντομία στην απάντηση των μηνυμάτων Τον ορθογραφικό έλεγχο στα μηνύματα
Την αποθήκευση των συνημμένων Τους οργανωμένους φακέλους
Την επιλεκτική συμπεριφορά
Κωδικός ερώτησης: 12542 36/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ως netiquette (κανόνες καλής συμπεριφοράς) θεωρούμε...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11