Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Είμαστε σίγουροι ότι κατεβάζουμε από αξιόπιστη πηγή. Εκδότης: INFOLEARN (LAMPROPOULOS S KAI SIA OE || INFOLEARN) Δεν είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία της πηγής.
Κωδικός ερώτησης: 12545 17/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11