Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Για να μπορεί να λέει την γνώμη του ελεύθερα Για να βρίσκει πληροφορίες
Για να πουλάει αγαθά Για να προσφέρει παιχνίδια
Κωδικός ερώτησης: 12546 18/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιόν λόγο δημιουργεί κάποιος ένα ιστολόγιο (blog);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11