Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

http: // ist das Übertragungsprotokoll und das Diplom der Domänenname http: // ist der Domänenname und das Diplom das Übertragungsprotokoll
http: // ist das Übertragungsprotokoll und das Diplom die Länderendung http: // ist der Hyperlink und das Diplom der Domänenname
Κωδικός ερώτησης: 12549 40/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Auf der Webseite http://www.diploma.edu.gr

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11