Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

να στέλνουμε δημόσια τα μηνύματα να στέλνουμε ιδιωτικά τα μηνύματα
να αποδεχόμαστε αιτήματα από αγνώστους να ενημερώνουμε για το που βρισκόμαστε
Κωδικός ερώτησης: 12553 37/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια διαδικτυακή κοινότητα καλό είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11