Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Einen Versuch eines Verbindungsaufbaus unter Verwendung eines Benutzernamens und eines Passworts Einen Versuch, eine E-Mail zu senden
Einen Versuch eines Verbindungsaufbaus unter Verwendung eines digitalen Zertifikats Einen Versuch eines Verbindungsaufbaus unter Verwendung einer digitalen Signatur
Κωδικός ερώτησης: 12566 41/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In diesem Bild sehen Sie:

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11