Κωδικός ερώτησης: 126 4/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στην πρώτη στήλη του πίνακα πλάτος 4εκ, στην δεύτερη στήλη πλάτος 6εκ και στην τρίτη στήλη πλάτος 10εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google