Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

verhindert das versehentliche Löschen von Daten. verhindert die Dateninfektion von Computerviren.
trägt zur sichereren Übertragung von Daten im Internet. verhindert das Kopieren von Daten von nicht autorisierten Benutzern.
Κωδικός ερώτησης: 12642 20/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Datenverschlüsselung ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11