Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η περιήγηση στο διαδίκτυο (browsing) Η λήψη αρχείων (downloading)
Η χρήση ενός τείχους προστασίας (firewall) Η χρήση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate)
Κωδικός ερώτησης: 12646 14/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες απαιτεί προσοχή όσον αφορά τη μόλυνση ενός υπολογιστή από ιο (virus) όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11