Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Beim Surfen im Internet (Browsen) Beim Herunterladen von Dateien
Bei der Verwendung einer Firewall Bei der Verwendung eines digitalen Zertifikats
Κωδικός ερώτησης: 12646 22/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Bei welcher der folgenden Aktivitäten sollte man besonders vorsichtig im Internet umgehen, was die Vireninfektion eines Computers betrifft?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11