Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Öffnen einer angehängten E-Mail-Nachricht. Das Löschen einer Nachricht mit hoher Priorität.
Das Kopieren einer Datei von einem Laufwerk des Computers in eine E-Mail-Nachricht. Das Verschieben einer nicht gelesenen Nachricht in einen anderen Mail-Ordner.
Κωδικός ερώτησης: 12648 24/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Aktionen kann den Computer mit einem Virus infizieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11