Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Betriebssystem Suchmaschine
Datenbank Info-Detektor
Κωδικός ερώτησης: 12658 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie heißt ein Programm, mit dem man über Schlüsselwörter nach Informationen im Internet sucht?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11