Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Damit das Kopieren von Datensätzen zwischen den Tabellen möglich ist. Damit man die Tabellen, die miteinander verknüpft sind, drucken kann
Damit man Daten aus verschiedenen Tabellen kombinieren kann Damit man die Daten der Tabellen sich ansehen kann
Κωδικός ερώτησης: 12844 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Warum werden die Tabellen verknüpft?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016