Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Bei der Anwendung einer referenziellen Integrität Bei der Erstellung eines Indexes
Bei der Anwendung von Gültigkeitsregeln Bei der Anwendung eines Eingabeformats
Κωδικός ερώτησης: 12847 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In welchem Fall ist es unmöglich, Datensätze in verknüpften Tabellen mit Primärschlüsseln zu löschen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016