Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

A presentation which displays the entire sales data for a year. The university library
A document which contains tables. A letter printed for a mass mail to clients.
Κωδικός ερώτησης: 12848 28/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following are examples of databases?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016