Κωδικός ερώτησης: 1285 22/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε στο κελί Α1 την γραμματοσειρά σε Arial ή Arial Greek.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε στο κελί Α1 την γραμματοσειρά σε Arial ή Arial Greek.