Κωδικός ερώτησης: 1286 23/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο περίγραμμα του κελιού Β4, διπλή λεπτή γραμμή στο επάνω και κάτω τμήμα του.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο περίγραμμα του κελιού Β4, διπλή λεπτή γραμμή στο επάνω και κάτω τμήμα του.